Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow

Pozvanka na zasadnutie OZ

 27.06.2017

                                                                           P o z v á n k a
Starosta obce Chyžné v zmysle § 12 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a
XVII. verejné zasadanie obecného zastupiteľstva obce Chyžné, ktoré sa uskutoční dňa
28.06.2017 /streda / o 17:30 hod. v zasadačke Kultúrneho domu.
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zámer výstavby cyklochodníka
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Záverečný účet
5. Schválenie prevádzky stacionára
6. Úprava rozpočtu
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
V Chyžnom: 23.06.2017
Peter M e d v e c
starosta

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Aktuality

1