Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow

Uznesenie č. 98/2017

 04.07.2017

Uznesenie č. 98/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 2 -  Zámer výstavby cyklochodníka

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

výstavbu cyklochodníka  

 Hlasovanie:  

Za:

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 99/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 3 -  Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo volí

za hlavného kontrolóra obce p. Helenu Tomšíkovú

 Hlasovanie:  

Za:

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 100/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 4  -  Záverečný účet

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

záverečný účet obce bez výhrad

 Hlasovanie:  

Za:

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 101/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 5  -  Schválenie prevádzky stacionára

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Zriadenie Prevádzky pomoci osobám odkázaným na sociálnu službu v zariadení na určitý čas – „ Denný stacionár „, v zmysle §40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, pre organizáciu SENIOR HOME n.o., Ždiarska 23, 040 12 Košice.

 Hlasovanie:  

Za:

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 102/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 6 – Úprava rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

úpravu rozpočtu

Hlasovanie:  

Za :

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti :

0

Zdržal sa :

0

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

Uznesenie č. 103/2017

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné

zo dňa 28.06.2017

___________________________________________________________________________

K bodu 7 – Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Hlasovanie:  

Za :

4

Topoliová, Zemjarová, Mladší ,Šavlíková

Proti :

0

Zdržal sa :

0

1

Ganajová

             

                                                                                                                 Peter  M e d v e c

                                                                                               starosta obce

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Pridať príspevok

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Aktuality

1